API-TEAM

Het API-team (aanspreekpersoon integriteit) is binnen onze judoclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit. Het API-team handelt steeds discreet en onafhankelijk.

Het API-team luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. 

Twijfel niet om onmiddellijk contact op te nemen bij een vermoeden of een klacht over grensoverschrijdend gedrag op of naast onze tatami. Het API-team is steeds bereikbaar via volgend e-mailadres: 

apiteamnevele@outlook.be

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse Judofederatie.

Client 8

WILLEKE DELANOTE

Client 2

PETER D'HONT

Client 3

SYLVIE VAN BRUSSEL