top of page

API-TEAM

Het API-team (aanspreekpersoon integriteit) is binnen onze judoclub het eerste aanspreekpunt die je kan contacteren wanneer er sprake is van integriteitsschending. Dit is ELKE vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan JIJ vindt dat het over JOUW grens gaat of over de grens van iemand ANDERS.

Het API-team handelt steeds discreet en onafhankelijk.

Het API-team luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De eventuele vervolgstappen gebeuren steeds in overleg met de melder.

Twijfel niet om onmiddellijk contact op te nemen bij een vermoeden of een klacht over grensoverschrijdend gedrag op of naast onze tatami. Het API-team is steeds bereikbaar via volgend e-mailadres: 

apiteamnevele@outlook.be

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse Judofederatie.

Client 8

WILLEKE DELANOTE

Client 2

PETER D'HONT
0496/16.20.00

Client 3

SYLVIE VAN BRUSSEL

bottom of page